Ujian School Culture Berbasis computer (USCBK)

Hidup adalah ujian. Hal tersebut tertera dalam Al Quran surat As Shoffat ayat 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.  Begitu juga terdapat dalam Surat Az Zumar ayat 49. Maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru Kami, kemudian apabila Kami berikan kepadanya nikmat dari Kami ia berkata: “Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku”. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui.

Begitu juga Allah menegaskan dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Sebagai bentuk ujian tersebut di LPMI Al izzah terkait Penilaian Akhir Semester (PAS) ini dimulai dengan ujian School Culture Berbasis computer (USCBK). Ujian tersebut dilaksanakan mulai hari Senin, (27/11) di laboratorium kompoter/ LRC. Pelaksanaan ujian terdiri dari beberapa tahapan mulai kelas VII hingga kelas IX yang masing-masing sesi terdiri dari 71 soal dan membutuhkan alokasi waktu 60 menit. Pelaksanaan USCBK tersebut diharapkan bisa memberikan pelayanan dan pelaksaan yang lebih baik lagi ke depan.